انواع اصلی مناقصه های مختلف جاری در سطح صنعت

انواع اصلی مناقصه های مختلف جاری در سطح صنعت

مناقصات بخش بزرگی از صنعت ما را در بر گرفته اند که امروز این صنعت بخشی از پیشبرد اهداف مردم و شرکت های بزرگ به حساب می آیند؛ مناقصات در بخش های مختلف صنعت به انواع گوناگونی صورت میگرد. انواع مناقصه و نحوه کار در هرکدام را به صورت تخصصی در این مقاله که حاصل…

مناقصه چیست

مناقصه چیست و چرا به آن نیاز داریم؟

شرکت و مجموعه های بزرگ برای شروع به خرید و فروش ابزار و لوازم مورد نیازشان شروع به برگزاری مناقصه مینمایند. شاید با خودتان فکر کنید که مناقصه چیست؟ برای پاسخ به این سوال باید برای شما مطرح کنیم که مناقصه یک پیشنهاد یا درخواست رسمی است که توسط یک شرکت و گاهی اوقات دولت…